TRAINING ACCOUNTMANAGERS

 • Mijn klant groeit niet in omzet, hoe kan ik hier verandering in aanbrengen?
 • Ik voel weerstand tijdens een verkoopgesprek, hoe speel ik daar op in?
 • Mijn potentiele klanten gaan niet allemaal overstag, hoe overtuig ik ze?

Verkoopgesprekken vergen steeds meer skills. Ook bij bestaande relaties treden professionele inkopers je harder tegemoet. Het draait allemaal om impact maken, beïnvloeden en waardevolle methodieken om de concurrentie buiten spel te zetten. Met behulp van  5 modules  gaan we jouw persoonlijke competenties en talenten verder ontwikkelen.

Module 1, KPI management

 • Inzicht in de belangrijke kengetallen
 • Invloed uitoefenen op de omzetsnelheid
 • Effect van het geven van korting 

Module 2, Gedragsprofielen

 • Persoonlijke gedragskenmerken
 • Gedragsstijl van anderen leren herkennen
 • Grip krijgen op je eigen gedrag en het gedrag van de klant 

Module 3, Meer invloed, meer impact

 • Impact creëren door het inzetten van de juiste beïnvloedingstechnieken
 • Resultaatgerichte verkoopgesprekken voeren
 • Weerleggen van bezwaren

Module 4; Kernkwadrant en communicatie

 • Werken vanuit je kernkwaliteiten
 • Het opstellen van kernkwadranten
 • Effectieve communicatie
 • Onderhandelingstechnieken 

Module 5; Plan van aanpak en evaluatie

 • Persoonlijk actie plan samenstellen
 • Implementeren van de leerstof in de organisatie
 • Afspraken maken over de te behalen resultaten