ORGANISATIE ADVIES

  • Hoe kan ik de efficiëntie van mijn medewerkers verbeteren?
  • Op welke manier kan ik de samenwerking binnen het team optimaliseren?
  • Wat zou ik kunnen doen om de omzetdoelstellingen makkelijker te kunnen behalen?
  • Hoe kunnen wij ons omzetaandeel verhogen bij de klanten?
  • Hoe kan ik mijn merk of winkel meer onderscheidend positioneren?

Wij helpen uw organisatie het commerciële proces verder te optimaliseren. Door middel van een 3 stappenplan zorgen wij ervoor dat de verkoopafdeling beter stuurbaar en meetbaar wordt. Daarnaast zal het traject concreet leiden tot aantoonbare verbeteringen op gebied van samenwerking, werkplezier, efficiëntie en omzet groei.

Stap 1, Analyse en plan van aanpak

Huidige situatie en specifieke behoeften bepreken. Oorzaken en oplossingen vinden voor teleurstellende resultaten en vervolgens concrete doelstellingen bepalen.

Stap 2, Realisatie en praktische uitvoering

Middels een duidelijke uitleg en begeleiding worden de plannen geïmplementeerd. Belangrijke  uitgangspunten zijn:  het creëren van draagvlak bij het team en het zorgdragen voor een efficiënt en effectief werkende afdeling.

Stap 3, Coaching en overdracht

Wij zorgen voor een zorgvuldige overdracht en coachen de mensen dusdanig zodat een langdurig succes kan worden gewaarborgd.