Trainingen

Investeren in mensen is investeren in de organisatie

Medewerkers maken de organisatie. Zij willen betrokken zijn, zichzelf ontwikkelen en een nuttige bijdrage leveren aan het bedrijf. Dit leidt tot een hogere productiviteit, continuïteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Recruitment Studio traint vanuit de kracht van de medewerker, waar liggen de persoonlijke talenten en hoe kunnen deze optimaal ingezet worden.

We helpen met de volgende onderdelen;

- Retail Training

 • Help mijn traffic en omzet blijven achter, wat nu?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn klant zich nog meer welkom voelt?
 • Ik meet mijn KPI’s, maar hoe stuur ik erop?

In deze training leer je een sfeer te creëren waar klanten graag komen én terugkomen. Echt verbinding maken en achterhalen wat de vraag achter de vraag is. Met die informatie kun je de klant doeltreffender helpen. Met behulp van 4 modules  gaan we jouw verkoopvaardigheden optimaliseren. 

Module 1, Circle of Sales

 • Verbinding maken
 • Verder ontwikkelen verkoopvaardigheden
 • Hoe communicatie werkt
 • Optimalisatie van klanttevredenheid en –loyaliteit

Module 2, Meten is weten

 • Gemiddelde besteding per klant
 • Berekenen van de huidige en wenselijke omzet per m2
 • Van kijkende naar kopende klanten

Module 3, Vraagtechnieken

 • Het stellen van de juiste concrete vragen
 • Actief luisteren
 • Tijdens de verkoop gebruik maken van lichaamstaal, expressie en intonatie

Module 4, Plan van aanpak en evaluatie

 • Persoonlijk actie plan samenstellen
 • Implementeren van de leerstof in de organisatie
 • Afspraken maken over de te behalen resultaten

- Training Accountmanagers

 • Mijn klant groeit niet in omzet, hoe kan ik hier verandering in aanbrengen?
 • Ik voel weerstand tijdens een verkoopgesprek, hoe speel ik daar op in?
 • Mijn potentiele klanten gaan niet allemaal overstag, hoe overtuig ik ze?

Verkoopgesprekken vergen steeds meer skills. Ook bij bestaande relaties treden professionele inkopers je harder tegemoet. Het draait allemaal om impact maken, beïnvloeden en waardevolle methodieken om de concurrentie buiten spel te zetten. Met behulp van  5 modules  gaan we jouw persoonlijke competenties en talenten verder ontwikkelen.

Module 1, KPI management

 • Inzicht in de belangrijke kengetallen
 • Invloed uitoefenen op de omzetsnelheid
 • Effect van het geven van korting 

Module 2, Gedragsprofielen

 • Persoonlijke gedragskenmerken
 • Gedragsstijl van anderen leren herkennen
 • Grip krijgen op je eigen gedrag en het gedrag van de klant 

Module 3, Meer invloed, meer impact

 • Impact creëren door het inzetten van de juiste beïnvloedingstechnieken
 • Resultaatgerichte verkoopgesprekken voeren
 • Weerleggen van bezwaren

Module 4; Kernkwadrant en communicatie

 • Werken vanuit je kernkwaliteiten
 • Het opstellen van kernkwadranten
 • Effectieve communicatie
 • Onderhandelingstechnieken 

Module 5; Plan van aanpak en evaluatie

 • Persoonlijk actie plan samenstellen
 • Implementeren van de leerstof in de organisatie
 • Afspraken maken over de te behalen resultaten

- Organisatie Advies

 

 • Hoe kan ik de efficiëntie van mijn medewerkers verbeteren?
 • Op welke manier kan ik de samenwerking binnen het team optimaliseren?
 • Wat zou ik kunnen doen om de omzetdoelstellingen makkelijker te kunnen behalen?
 • Hoe kunnen wij ons omzetaandeel verhogen bij de klanten?
 • Hoe kan ik mijn merk of winkel meer onderscheidend positioneren?

Wij helpen uw organisatie het commerciële proces verder te optimaliseren. Door middel van een 3 stappenplan zorgen wij ervoor dat de verkoopafdeling beter stuurbaar en meetbaar wordt. Daarnaast zal het traject concreet leiden tot aantoonbare verbeteringen op gebied van samenwerking, werkplezier, efficiëntie en omzet groei.

Stap 1, Analyse en plan van aanpak

Huidige situatie en specifieke behoeften bepreken. Oorzaken en oplossingen vinden voor teleurstellende resultaten en vervolgens concrete doelstellingen bepalen.

Stap 2, Realisatie en praktische uitvoering

Middels een duidelijke uitleg en begeleiding worden de plannen geïmplementeerd. Belangrijke  uitgangspunten zijn:  het creëren van draagvlak bij het team en het zorgdragen voor een efficiënt en effectief werkende afdeling.

Stap 3, Coaching en overdracht

Wij zorgen voor een zorgvuldige overdracht en coachen de mensen dusdanig zodat een langdurig succes kan worden gewaarborgd.

 

Interim Sales Management

Mijn kracht ligt in het effectiever inzetten van processen en mensen. Zodat kosten gereduceerd kunnen worden, werknemers ambassadeurs worden en teams in staat zijn blijvende resultaten te boeken.

Ik ben flexibel inzetbaar en ben in staat om met een frisse en objectieve blik naar uw organisatie te kijken. Maar bovenal ben ik betrokken en weet ik de persoonlijke kernwaarden van uw teamleden optimaal in te zetten.

Redenen om te kiezen voor een interim salesmanager:

 • Achterlopende targets of behoefte aan salesprofessionalisering
 • Salesteam klaarstomen voor het lanceren van nieuwe producten en het openbreken van nieuwe markten
 • Opstarten van een nieuw verkoopteam
 • Afwezigheid van salesmanager