Sollicitatietips

Introductie

Om goed te kunnen bepalen welke vacatures bij u passen is het van belang om het zelfbewustzijn te vergroten:
 • Waarom bent u op zoek naar een (nieuwe) baan?
 • Wat zijn uw sterkten en uw verbeterpunten?
 • Op welk gebied wilt u zich (verder) ontwikkelen?
 • Waarom heeft u in het verleden voor bepaalde richtingen gekozen?
 • Welke functies zijn voor u realistisch om te beoefenen?

Opstellen CV

Het is van belang om uw CV af te stemmen op de functie waarop u solliciteert. Houd uw CV kort en bondig en zorg voor genoeg witruimte. Uiteraard moet u opletten op taal- en typfouten en voor vlekken, vouwen en ezelsoren. Om een concrete CV op te stellen kunt u de onderstaande volgorde aanhouden:

Personalia

 • Naam en voornamen
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mobiele telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum en -plaats
 • Nationaliteit

Opleidingen

Vermeld alle genoten opleidingen in chronologische volgorde en start met de laatst genoten opleiding. U kunt het beste de onderstaande volgorde aanhouden:

 • Start en eind datum van opleiding of cursus
 • Naam en plaats van de opleiding of cursus
 • Vakkenpakket van de genoten opleiding(en)
 • Behaalde diploma´s en certificaten

Werkervaring

Ook uw werkervaring kunt u het beste vermelden in chronologische volgorde. Start wederom met de laatst beoefende functie. U kunt het beste de onderstaande volgorde aanhouden:

 • Start en eind datum bij de werkgever
 • Naam en vestigingsplaats bedrijf
 • Functie
 • Taakomschrijving

Overige informatie

Ook is het belangrijk om overige informatie op uw CV te vermelden zodat een potentiële opdrachtgever een zo goed mogelijk beeld kan creëren over u.

 • Kennis van automatisering
 • Hobby’s
 • Bezit van rijbewijs (indien noodzakelijk)
 • Eventuele sterke punten

De sollicitatiebrief

Beschouw uw sollicitatiebrief als uw visitekaartje aan de opdrachtgever. Het is van belang dat uw brief voldoende nieuwsgierigheid opwekt om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Indeling brief

 • Kop - Hierin verwijst u naar de functie en de bron van de vacature
 • De kern - Geef uw motivatie aan en waarom u geschikt bent voor deze functie. Zorg dat de informatie die u geeft relevant is voor de functie. Gebruik hiervoor dynamische en actieve werkwoorden
 • Slot - Geef kort en bondig weer dat u graag uitgenodigd wilt worden voor een gesprek

Voorbereiding sollicitatiegesprek:

Als u uitgenodigd wordt voor een gesprek is het van belang dat u zich goed voorbereid op het gesprek, een goede voorbereiding is immers 90% van het succes!

 • Verdiep u in het bedrijf - Bestudeer de website, de functiebeschrijving, bekijk de winkels, maak een verslag van ongeveer 2 pagina's. Geef hierop weer wat u goed en voor verbetering vatbaar vond op het gebied van het product, personeel, prijs, routing, visual merchandising, etalage, locatie, de website, signing/promotionele activiteiten, omzet per m2, aantal stuks per meubel/stang/per meter etc;
 • Bewustwording werkervaring – Tijdens het gesprek zal u het grotendeels over uw werkervaring hebben. Ter voorbereiding kunt u voor uzelf deze vragen beantwoorden zodat u bewust en zeker over komt:
  • Wat spreekt u aan in uw huidige functie?
  • Op welke plaats staat u in het organigram, aan wie moet u verantwoording afleggen, en wie moet aan u verantwoording afleggen?
  • In hoeverre heeft het bedrijf zich ontwikkeld sinds u er werkt (is het gegroeid of juist ingekrompen?)
  • Wat hebt u in uw huidige functie geleerd wat van toepassing zou kunnen zijn voor de functie waar u momenteel op reageert?
  • Wat zijn momenteel uw hoofdtaken, waar bent u verantwoordelijk voor?
  • Hoeveel vrijheid heeft u in uw functie? Moet u om elk klein ding toestemming vragen of heeft u nauwelijks contact met uw leidinggevende?
  • Op welke wijze bent u begeleid?
  • Hoe is de verhouding met uw collega's? Vormt u een echt team of ziet u hen alleen met de lunch?
  • Welke taken heeft u vervuld en welke resultaten heeft u bereikt?
  • Waarom wilt u van baan veranderen?
 • Reisweg – Zoek uit hoe lang u moet reizen. Zorg dat u het telefoonnummer hebt van de persoon met wie u het gesprek heeft, zodat u kunt bellen mocht u onverhoopt te laat zijn.
 • Taal – Solliciteert u bij een internationaal bedrijf, zorg dat u weet in welke taal het gesprek is en bedenk mogelijke vragen die gesteld kunnen worden tijdens het gesprek.
 • Uiterlijk – Pas uw kleding aan aan de cultuur van het bedrijf, u kunt bijvoorbeeld kleding van het betreffende bedrijf aandoen, maar zorg dat het comfortabel zit. Besteed ook aandacht aan persoonlijke hygiëne.

Tijdens het sollicitatiegesprek:

Goed solliciteren houdt in, dat u klantgericht denkt en handelt. Door de concrete wensen en eisen van een toekomstige werkgever te achterhalen, kunt u uw eigen ervaringen en capaciteiten vertalen hiernaar.

 • GSM uit! – U kunt het beste voordat u het gebouw binnen stapt uw GSM uit doen, ook een trillend geluid kan irritatie opwekken!
 • Begroeting – Bij de begroeting kunt u het beste opstaan, glimlachen en een stevige handdruk geven, dit geeft een positieve indruk.
 • Houding – Tijdens het gesprek kunt u een ontspannen houding aannemen, maar niet té ontspannen, probeer ongeveer dezelfde houding aan te nemen als uw gesprekspartner. Maak ook regelmatig oogcontact, zijn er meerdere gesprekspartners, kijk iedereen evenveel aan.
 • Concreet antwoorden – Stick to the point, probeer langdradige verhalen en stopwoorden zoals euhhh of hhmmmm te vermijden. Wees altijd positief over uw arbeidsverleden en vorige werkgevers, dit geeft een positiever beeld over uzelf.
 • Humor – Door een vleugje humor te gebruiken kan het gesprek iets ontspannender worden, zorg wel dat de humor gepast is!
 • Motivatie – Maak in het gesprek uw motivatie duidelijk. Breng uw kwaliteiten op een gemotiveerde wijze over op uw gesprekspartners.
 • Documenten – Zorg altijd dat u een kopie van uw diploma’s bij u hebt, zodat u deze kunt tonen mocht hiernaar worden gevraagd tijdens het gesprek.
 • Vragen – Als iets niet duidelijk is, durf dan op een rustige manier hiernaar te vragen. Ook kunt u vragen stellen zoals: Waar past de vacante functie precies in het organigram van het bedrijf? Aan wie moet ik straks rapporteren of wie moet er straks aan mij rapporteren? Welke plannen voor de directe toekomst staan er op het programma van het bedrijf? Is er ruimte voor eigen initiatief op het werk? Hoeveel directe collega’s zijn er? 
  Vermijd vragen waar u het antwoord al op kan weten!

Afsluiting gesprek

Als het gesprek wordt afgesloten wordt er vaak verteld hoe de procedure zal verlopen, wordt dit niet vermeld kunt u hier gerust naar vragen. Ook als u achteraf vragen heeft, aarzel dan niet om te bellen. Bij het verlaten van de kamer, vergeet dan niet een hand te geven en te bedanken voor het gesprek.