Disclaimer

Deze website is (in opdracht) gecreëerd door en wordt onderhouden door RS Lifestyle Recruitment. RS Lifestyle Recruitment heeft de inhoud van de website met grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatiedoeleinden aangeboden. RS Lifestyle Recruitment kan niet garanderen dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website.

RS Lifestyle Recruitment sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die op enige wijze ontstaat en/of voortvloeit uit:

Handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door

-              de op de website geplaatste informatie

-              de onmogelijkheid de website te gebruiken en

-              het feit dat bepaalde informatie op de website en aan de website gekoppelde websites onjuist, onvolledig of niet up-to-date is.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere (web)sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat RS Lifestyle Recruitment verbonden is aan deze (andere) sites of de eigenaren / beheerders ervan.

RS Lifestyle Recruitment is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere (web)sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Indien u informatie of ander materiaal aan RS Lifestyle Recruitment verstrekt, gaat u ermee akkoord dat RS Lifestyle Recruitment hiervan gebruik gaat maken (zie in dit verband ook onze Privacy Verklaring (link). U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectueel eigendoms-)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.